Dokumenty do ślubu.

 

1. Metryki chrztu (ważne 6 miesięcy).

2. Metryki bierzmowania.

3. Zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące).

4. Zaświadczenie o ukończeniu katechez

przedmałżeńskich:

a)     w szkole

b)    w parafii

5. Ostatnie świadectwo szkolne.

6. Poradnictwo rodzinne (3 nauki).

7. Potwierdzenie dwukrotnej spowiedzi.

8. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi.

9. Dowody osobiste.