Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Œw. Andrzeja Aposto³a

W Koœcielcu

 

Msza œwiκta w intencji Œp. ……………………………………………

Zostanie odprawiona dn……………..........
o godz………………….w tutejszej parafii.

 

 

Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Œw. Andrzeja Aposto³a

W Koœcielcu

 

Msza œwiκta w intencji Œp. ……………………………………………

Zostanie odprawiona dn……………..........
o godz………………….w tutejszej parafii.