Parafia œw. Andrzeja Aposto³a w Koœcielcu

„Bκdκ przy Panu w krainie ΏyjΉcych” (PS 116,9)

WYPOMINKI

Polecamy Dusze Zmar³ych Œp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAΖ PANIE.

 

Parafia œw. Andrzeja Aposto³a w Koœcielcu

„Bκdκ przy Panu w krainie ΏyjΉcych” (PS 116,9)

WYPOMINKI

Polecamy Dusze Zmar³ych Œp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAΖ PANIE.

 

Parafia œw. Andrzeja Aposto³a w Koœcielcu

„Bκdκ przy Panu w krainie ΏyjΉcych” (PS 116,9)

WYPOMINKI

Polecamy Dusze Zmar³ych Œp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAΖ PANIE.