PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Przewodniczący:
ks. Proboszcz Tomasz Jener

Zarząd

Prezes: Bogumiła Sawicka
Wiceprezes : Renata Kołacka
Skarbnik: Anna Komorowska
Sekretarze: Małgorzata Wojciechowska,

Członkowie:
Izabela Głąbicka
Anna Kucharska
Małgorzata Marciniak
Elżbieta Russek
Mirosław Zagozda
Ilona Antecka
Jolanta Baranowska