PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Przewodniczący:
ks. Proboszcz Tomasz Jener

Zarząd

Prezes: Bogumiła Sawicka
Wiceprezes : Renata Kołacka
Skarbnik: Anna Komorowska
Sekretarze: Małgorzata Wojciechowska, Ilona Antecka

Członkowie: Izabela Głąbicka
Izabela Kędzierska
Anna Kucharska
Małgorzata Marciniak
Elżbieta Russek
Mirosław Zagozda