W 2011 roku dobiegły końca prace budowlane w nowej części kościoła parafialnego pod wezwaniem
św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu Kolskim. Budowę nowej nawy rozpoczął ksiądz proboszcz Stanisław Kurant, a po jego śmierci w 1998 roku kontynuował obecny proboszcz, ksiądz Władysław Waszak. Romańska część świątyni stała się prezbiterium, nowej nawie gromadzą się wierni. Jej mury wznoszono 15 lat i stopniowo wyposażano. W 2007 roku otrzymała wykonany z trawertynu ołtarz, później dwie ambonki i chrzcielnicę. W 2011 roku zakończono układanie granitowej posadzki. Całość harmonizuje z zabytkową częścią kościoła.


25 września 2011 roku kościół został konsekrowany. Na uroczystość przybyli duchowni i z całej Polski, najliczniej z Diecezji Włocławskiej. Uczestniczyły w niej świeckie władze lokalne, wielu gości oraz parafianie i mieszkańcy okolic Kościelca.


Mszę świętą odprawiał ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Wiesław Alojzy Mering, koncelebransem był ksiądz biskup senior Bronisław Dembowski. Najpierw jednak, ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering dokonał konsekracji ołtarza, polegającej na poświeceniu go i namaszczeniu olejami świętymi. Następnie zapłonęły świece na czterech zacheuszkach, czyli płytkach umieszczonych w czterech rogach kościoła. Liturgia miała niezwykle podniosły i uroczysty charakter. Towarzyszyły jej śpiewy w wykonaniu Chóru Lutnia z kościoła farnego w Kole oraz kościeleckiej scholi. Zaangażowani też byli liczni parafianie, ubogacający przebieg uroczystości. Tego dnia pogoda była przepiękna, serca zgromadzonych wiernych przepełniała radość i duma z dzieła, które powstało na chwałę Boga i będzie służyć kolejnym pokoleniom kościeleckich parafian.