Ksiądz Tomasz Jener urodził się 22 grudnia 1961 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Na kapłana został wyświęcony przez biskupa Jana Zarębę 15 czerwca 1986 roku. Dotychczas, w latach 2000-2003 pełnił funkcję proboszcza w parafii Skrzynki, a latach 2003-2014 w parafii Dobre koło Radziejowa. Tu również był wicedziekanem dekanatu radziejowskiego. Na mocy dekretu wystosowanego przez Biskupa Wiesława Alojzego Meringa z dniem 30 czerwca objął pracę w parafii Kościelec. Jednocześnie objął funkcję dziekana dekanu kolskiego I.

Rozmiar: 214358 bajtów